Aktivnosti

Engleski jezik

Engleski jezik ima za cilj da uvede dete u tajne novog jezika. Kao takav predstavlja prvi korak u susretu dece sa stranim jezikom. Časovi se održavaju dva puta nedeljno u tri grupe (mladja vrtićka, srednja vrtićka i predškolska grupa) u trajanju od 45 minuta po grupi sa stručnim profesorom dok se ostalim danima engleski radi kroz razne aktivnosti sa vaspitačima. Program je sačinjen tako da se može integrisati, kroz oblasti vaspitno obrazovnog rada. Knjige, CD-ovi sa odredjenim sadržajima, flomasteri su sredstva koja su potrebna za rad.

Učenjem stranog jezika deca formiraju početni fond reči I ostvaruju bazu za dalje učenje stranog jezika. Učenje kroz igru oslobadja dete straha od nepoznatog I daje motivaciju da brže I lakše usvaja sadržaje nematernjeg jezika.