Aktivnosti

Kreativne i likovne radionice

Kroz igru I kreativne aktivnosti razvijaju se dečija interesovanja, veštine I znanja. Radionice imaju edukativan karakter,
I cilj svake je da deca kvalitetno provedu  vreme u vrtiću. Mašta je jedna od vrednosti koju podrazumevamo da deca već poseduju,
a ono što se podrazumeva često ostane zanemareno. Na radionicama podstičemo razvoj mašte jer nam ona pomaže da usavršimo kreativnost I inteligenciju.
U prostoru u kome deca I stručni saradnik uz pomoć raznovrsnog materijala rade na podsticanju kreativnosti, stvaralaštva I likovnog izražavanja.

U likovnoj školici se nalaze likovni štafelaji za dečije radove kao I kadice za vajanje. Prostor je adekvatno osvetljen prirodnom svetlošću tokom dana
I osvetljenjem po potrebi I kao takav veoma je pogodan za rad sa decom.