Aktivnosti

Školica sporta

Cilj aktivnosti:

-Poštujući uzrasne karakteristike  omogućiti normalan rast I razvoj svih organa I sistema, njihovu treniranost kroz specijalno organizovane, optimalno dozirane fizičke aktivnosti;

 1. Uticaj na razvijanje krupne I sitne motorike
 2. Formirati motorna umenja I znanja I razvijati fizičke sposobnosti (snagu, brzinu, spretnost…)
 3. Omogućiti svestrani razvoj dece
 4. Zadovoljiti biološku I estetsku potrebu za kretanjem
 5. Razvijanje istrajnosti u funkciji ostvarivanja zadataka

 

Zadaci:

Zdravstveno-higijenski:

 1. Pozitivan uticaj na rast I razvoj organizma
 2. Pokretanje svih mišićnih grupa kroz usmerenu aktivnost
 3. Formiranje pravilnog držanja tela
 4. Fizičko vaspitanje kao faktor odmora

 

Vaspitni:

 1. Vaspitanje volje, karaktera I svesne discipline
 2. Disciplinovan odnos prema radu
 3. Negovanje drugarstva medju decom u grupi I poštovanje drugih
 4. Rekreativni zadatak

 

Obrazovni:

 1. Učvršćivanje stečenih navika (hodanja, trčanja, skakanja…)
 2. Angažovanje svih čula
 3. Formiranje motornih navika