Lista osoblja

Branka Sretenović- Direktorka

Vanja Kržić – Vaspitač

Kristina Ninčić- Vaspitač

Marijana Arsov – Vaspitač

Jelena Dinić – Vaspitač

Jelena Kostrešević – Vaspitač

Andjela Aleksić – Vaspitač

Ivana Njagul – Vaspitač

Viktorija Ninković – Medicinska sestra-vaspitač / Defektolog

Ivana Simić – Medicinska sestra-vaspitač

Aleksandra Stanković – Medicinska sestra-vaspitač

Tatjana Travica Janjić – Medicinska sestra-vaspitač

Tijana Mirča – Medicinska sestra na preventivnoj zaštiti

Sofija Šarkić – Servirka

Gordana Krivokuća – Servirka