Program 2

Program

Predškolska ustanova i vrtić Panda je privatna Ustanova za edukaciju dece uzrasta od 2 do 6,5godina.

Deca su podeljena u dve uzrastne grupe:

1. Srednja  vrtićka – od 2,5godine do 4 godine

2. Predškolska grupa – od 5 godina do 6,5godina

Predškolska ustanova i vrtić Panda okuplja tim stručnjaka sa visokim obrazovanjem i iskustvom.
Grupe su male do 15 mališana u grupi Što je prednost jer svaki vaspitač u potpunosti može da se posveti vašem detetu.

RASPORED DEŠAVANJA 

 

7:00-8:30 Dolazak dece
8:30-9:00 Doručak
9:00-9:30 Jutarnje vežbice
9:30-10:15 Aktivnosti prema programu
10:15-10:30 Voćna užina
10:30-11:30 Programom predvidjena aktivnost
11:30-12:00 Slobodne aktivnosti
12:00-12:30 Ručak, pranje zubića
12:30-14:30 Spavanjac
14:30-15:00 Užina
15:00-18:00 Slobodne aktivnosti, odlazak dece

Većinom aktivnosti, edukativnih radionica kao i engleski održavamo u našem dvorištu ili obližjem šetalištu kada god nam vremenski uslovi to dozvoljavaju.
U Predškolskoj ustanovi i vrtiću Panda svako dete je uključeno u brojne programe i aktivnosti koje su uračunate u osnovnu cenu vrtića, kao što su:

 • -Školica sporta
 • - kreativna i likovna radionica
 • - engleski jezik
 • -folklor i tradicija
 • Sa mogućnostima raznim dodatnim aktivnostima kao što su:
 • - plivanje ( u letnjem periodu )
 • -klizanje u ledenoj hali Pionir ( u zimskom periodu )
 • -još jedan jezik
 • U okviru rada sa kvalifikovanim vaspitačima oraginizuju se svakodnevno specijalne aktivnosti koje se vrše po mesečnom planu i programu:
 • -kreativne radionice
 • -raspevani dani-učimo pesmice
 • -igrom do matematike
 • -svet oko nas
 • -dramske
 • -konstruktivne igre
 • -upoznavanje prirodne I društvene sredine-časovi u prirodi…

Radno vreme vrtića: od 7:00 do 18:00