Stručni saradnici

Marija – Psiholog

Anita – Logoped

Jasmina – Prof. Engleskog

Ana – Nastavnik fizičkog vaspitanja

Saša – Nastavnik muzičkog vaspitanja

Tamara – Stomatolog

Milena – Fizijatar